Chamber Music @Tokyo

Brahms: Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8 

with Daishin Hashimoto, Violin
Yu Kosuge, Piano

info